ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์ชั้น 1
Lifestyle

3 ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการทำประกัน 3 พลัส

หลายคนอาจจะพอรู้มาบ้างแล้วว่าประกันภัยรถยนต์นั้นมี 2 รูปแบบด้วยกัน คือ ประกันภัยแบบบังคับ หรือ พรบ. และประกันภัยแบบสมัครใจ ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากกว่า ซึ่ง ประกันประเภทนี้ยังแบ่งได้อีกถึง 5 ชั้นด้วยกัน นั่นคือ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส และสุดท้าย คือ  ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส  ประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภทจะให้ความคุ้มครองมากน้อยต่างกันไปตามลำดับชั้น ซึ่งประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองน้อยที่สุด คือ ประกันภัยประเภทที่ 3 หรือ ประกันชั้น 3  ซึ่งให้ความคุ้มครองเพียง 2 อย่างเท่านั้น คือ 1)ค่าใช้จ่ายความเสียหายในทรัพย์สินของคู่กรณี 2) ค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลต่อร่างกายของคู่กรณี ดังนั้นหลายคนจึงหันไปพิจารณาทางเลือกอื่นๆที่ใกล้เคียงกันอย่าง ประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัส ซึ่งมักพิจารณาในเบื้องต้นดังนี้ 1.ดูความคุ้มครองที่คุ้มค่า ด้วยการดูว่าประกันชั้น 3 กับ ชั้น 3 พลัส […]

Read More